top of page

ATSTOVAVIMAS

PLJS schema-NEW.png

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis formuojant diasporos ir jaunimo politiką Lietuvoje.

Kraštų jaunimo sąjungų atstovai per PLJS Kongreso metu vykstantį Delegatų suvažiavimą renka PLJS Valdybos narius 3 metų kadencijai. PLJS Valdyba Deleguoja 2 atstovus į Jaunimo reikalų tarybą, kuri veikia prie Jaunimo reikalų departamento (Socialinė apsaugos ir darbo ministerija). Jaunimo reikalų tarybą sudaro nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovai (2 iš PLJS ir 6 iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, LiJOT) bei ministerijų ir kitų institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Lietuvos jaunimo politiką, atstovai.

Formuojant ir įgyvendinant diasporos politiką PLJS glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB) – kraštų jaunimo sąjungų atstovai dalyvauja kas antrus metus vykstančiame PLB Seime, o PLJS Valdybos atstovas įeina į PLB Valdybos sudėtį. PLJS ir PLB prisideda prie diasporos politikos ir „Globalios Lietuvos“ programa įgyvendinimo bendradarbiaujant su Globalios Lietuvos departamentu (buvęs Užsienio lietuvių departamentas) prie Užsienio reikalų ministerijos. PLJS taip pat siunčia vieną atstovą į Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisiją bei dalyvauja LR Seimo bei Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos veikloje.


 

bottom of page