top of page

GARBĖS NARIAI

Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso nutarimu garbės nario vardas skiriamas pasaulio lietuviams, per savo gyvenimą aktyviai prisidėjusiems prie lietuvybės puoselėjimo išeivijoje, Lietuvos vardo garsinimo užsienyje ir jaunosios kartos ugdymo.

Garbės nariai yra nuolatos laukiami Pasaulio lietuvių jaunimo renginiuose.

PLJS GARBĖS NARIAI

saulaitis.jpg

 Antanas Saulaitis SJ

Pirmasis PLJS valdybos pirmininkas 

bottom of page