top of page

KRAŠTAMS

Image by Dovydas Žilinskas


Krašto lietuvių jaunimo sąjunga – tai bet kurioje valstybėje, išskyrus Lietuvą, įkurta lietuvių jaunimo sąjunga arba neformali lietuvių jaunimo bendruomenė, kurios svarbiausias tikslas – vienyti toje valstybėje gyvenantį pasaulio lietuvių jaunimą ir jam atstovauti.

KUO PLJS NAUDINGA KRAŠTAMS

PLJS lietuvių jaunimo sąjungoms padeda įgyvendinti idėjas ir projektus, pavyzdžiui, regioninius suvažiavimus (Šiaurės Europos, Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos) ar kitus renginius, tokius kaip pasaulio lietuvių bėgimas „5 už Lietuvą“, JKLJS podkastas „Pokalbiai iš salos“ ir pan.

Be pagalbos organizuojant ar įgyvendinant įvairias veiklas, PLJS dalijasi informacija apie Kraštų lietuvių jaunimo sąjungų renginius, projektus ar sėkmės istorijas savo socialiniais tinklais ir kitais komunikacijos kanalais.
 
Kadangi vienas PLJS tikslų – užtikrinti sėkmingą Kraštų lietuvių jaunimo sąjungų veiklą, organizacija teikia konsultacijas rengiant projektų paraiškas ir ataskaitas ar ieškant finansavimo norimoms įgyvendinti veikloms, rengia įvairius mokymus, padeda ruošti metodinę medžiagą Kraštų ar regioniniams suvažiavimams, jų metų rengiamoms dirbtuvėms ir pan. PLJS taip pat teikia konsultacijas jaunimo grupėms, norinčioms įsteigti organizaciją savo gyvenamame Krašte.

Siekdama atstovauti pasaulio lietuvių jaunimo interesams, PLJS įvairiais formatais tarpininkauja tarp lietuvių jaunimo sąjungų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės, Jaunimo reikalų tarybos ar LR institucijų – Jaunimo reikalų departamento (SADM), Globalios Lietuvos departamento (URM) ir kitų.

Jei norite sužinoti daugiau, turite rūpimą klausimą, o gal norite pasiūlyti ką nors veikti kartu, parašykite mums į info@pljs.org.

KRAŠTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Informuoti PLJS apie naujos sąjungos įkūrimą; 

Informuoti PLJS pasikeitus valdybai ar kontaktiniams duomenims; ​

Dalintis su PLJS informacija apie pagrindinius renginius ir projektus; ​

Siūlyti idėjas ateities iniciatyvoms, kurias PLJS galėtų įgyvendinti kartu su Kraštų sąjungomis;​

Dalyvauti apklausose ir kitose iniciatyvose, skirtose atstovauti pasaulio lietuvių jaunimo interesams Lietuvoje;​

Dalyvauti kituose PLJS renginiuose ir projektuose; ​

Deleguoti atstovus į kas trejus metus vykstantį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą pagal PLJS paskirstytas delegatų kvotas; ​

Per Delegatus rinkti Valdybos narius ir priimti sprendimus Kongrese; ​

Delegatų suvažiavimui nusprendus organizuoti Kongresą savo šalyje;​

Gauti informaciją apie PLJS veiklą, įskaitant ir metines PLJS veiklos ir finansines ataskaitas.

PLJS ir Kraštų sąjungų ryšius apibrėžia PLJS Įstatai.

bottom of page