top of page

AGITA BERŽANSKAITĖ

PLJS Pirmininkė (NL)

Kaip atsidurei užsienyje? Kaip sekėsi bendravimas su lietuviais toje šalyje, kurioje apsigyvenai?

Studijuoju Nyderlanduose. Šiuo metu, esu Erasmus+ mainuose Kipre. Jau progimnazijos metais patyriau, ką reiškia keliauti mainų programų pagalba, ką reiškia sutikti jaunus žmones iš kitų valstybių ir diskutuoti apie pasaulį, pažiūras. Tai mane įkvepia. Dėl to ir studijos svetur buvo pakankamai natūralus pasirinkimas. Visuomet žinojau, jog noriu pažinti pasaulį gyvendama, bet nešdama Lietuvos vėliavą kitur. Tiek Kipre, tiek Nyderlanduose, mano gyvenimas yra neatsiejamas nuo bendravimo su lietuviais. Jie yra mano artimi draugai, organizacijos nariai, bendrų projektų dalyviai. Tendencija tokia, jog nuvažiavus nors ir į kitą pasaulio kraštą, mes vieni kitus greitai randame. Lengva tapatintis, tad lengva ir būti kartu. Lietuvių kompanijos man leidžia jaustis arčiau namų.

IMG_4060_edited_edited.jpg
299450849_6086153314746098_8422174024593583457_n.jpg

Kokiu būdu sužinojai apie pasaulio lietuvių veiklas? 

Kai atskrausčiau į Nyderlandus, greitai nusprendžiau, jog reikia steigti lietuvių jaunimo sąjungą. Po studentų vakaro LR Ambasadoje, širdyje užsidegė liepsna, skatinanti burti lietuvių jaunimą užsienyje. Visgi, tam man reikėjo ne tik vietinės pagalbos, kurią be jokių dvejonių ir abejonių suteikė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas tuo metu Rimvydas Rubavičius. Tuomet ir susipažinau su visu užsienio lietuvių jaunimo organizacijų tinklu. Supratau, jog mūsų daug.

Kaip pradėjai dalyvauti PLJS veikloje?

Po šiek tiek laiko po NLT Studentų Sąjungos įsteigimo, prisidėjau prie “5užLT” pasaulio lietuvių bėgimo organizavimo komandos, tuomet apsilankiau Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos metiniame suvažiavime. Iš esmės, į PLJS mane atvedė nuoširdus NLT puoselėjimas ir atsidavimas lietuvybės skatinimui svetur. Na, ir tuomet - XVII-ojo Kongreso metu Šiaurės Amerikoje buvau išrinkta pirmininkauti 2023-2025 metų valdybai

Dabar esi PLJS pirmininkė, kaip jautiesi šioje pozicijoje? Kaip sekasi dirbti su nauja komanda?

Jaučiu visą paletę skirtingų jausmų. Svarbiausia, jog tai man yra ir didelė garbė, ir labai didelė atsakomybė. Kartu su komanda šiuos dvejus metus nešime visos Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos vėliavą. Ši misija - ne visuomet lengva, kadangi turime užtikrinti organizacijos veiklų tęstinumą, kraštų stiprinimą ir, žinoma, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesų atstovavimą. Tikrai nemažas sąrašas prioritetų, kuriuos privalome atliepti. XVII-ojo Kongreso Šiaurės Amerikoje metu buvo priimta beveik dvi dešimtys nutarimų ir keturios labai svarios rezoliucijos, kurios atgula į dviejų metų strategiją organizacijoje. O mūsų komanda - puiki. Pirmoji įžvalga dirbant su Gabriela, Elena, Ingrida, Antanu, Simonu ir Alejandro yra ta, jog jais visais labai pasitikiu. Pasitikiu jų kompetencija, įžvalgomis, patarimais, veikla ir, svarbiausia, atsidavimu ir pasiryžimu veikti. Jie puikūs jauni žmonės, su kuriais dirbti nėra sunku.

Kokie tavo pagrindiniai darbo prioritetai kadencijos metu? Ko gali tikėtis pasaulio lietuvių jaunimas?

Pagrindiniai mano asmeniniai prioritetai yra įgalinti kiekvieną komandos narį atskleisti savo potencialą bei atliepti pasaulio lietuvių jaunimo interesus. Pirmiausia, man svarbu, jog kiekvienas valdybos narys jaustų, jog PLJS Valdyboje gali atskleisti savo talentus, vykdyti savo išsikeltus tikslus, į kuriuos bus atkreipiamas dėmesys, kuriais bus gėrimasi. Kaip komandos vadovė, jaučiu pareigą įgalinti kiekvieną valdybos narį veikti tai, kas jiems atrodo svarbiausia. Antra, man svarbu bendrauti su jaunimu iš visų pasaulio vietų ir padėti jiems veikti, įgalinti jų lietuvybės puoselėjimo misijas. Man svarbu klausyti žmonių - jų pozicijų, nuomonių, įžvalgų. Būdama šioje pozicijoje, jau nuo pat pradžių sakiau, jog visada esu atvira pokalbiui ir diskusijai. Tad pasaulio lietuvių jaunimas visada gali tikėtis atvirų durų pagalbai, pokalbiui ir paskatinimui. Mano misija padrąsinti kiekvieną veikti ir prireikus - suteikti pagalbą.

SUSIPAŽINKITE SU MUMIS

IMG_4060.JPG

„Būdama šioje pozicijoje, jau nuo pat pradžių sakiau, jog visada esu atvira pokalbiui ir diskusijai. Tad pasaulio lietuvių jaunimas visada gali tikėtis atvirų durų pagalbai, pokalbiui ir paskatinimui..."

Agita Beržanskaitė, Valdybos pirmininkė

bottom of page